Filosofi

HESTEBENTE´S

TRENINGS-

FILOSOFI

Hestebentes tanker


Kort fortalt: Hesten gjør aldrig feil. Det er vi hesteeiere som kan lære og kunnskap er ferskvare.  All aderd har en årsak og hesten er en problemløser. Men den løser ikke problem på en måte som er logisk for oss. Mye av det vi kaller problem idag, løses gjennom bedre kommunikasjon, kroppsspråk og lederskap.